IN DRIE FASEN SAMEN ONDERWEG 

Sequenz

Bij Sequenz staat de waarde van samenwerking en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden centraal. Daarom bieden we een begeleidingsprogramma in drie fasen aan, waarbij we jullie als familie leren kennen, ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes en uiteindelijk helderheid bieden over de toekomst.


Gedurende dit proces verkennen we jullie specifieke situatie, verfijnen we de beschikbare mogelijkheden en werken we samen aan een richtinggevend kader voor de toekomst van de familie en/of het familiebedrijf.


We richten ons op het creëren van sterke familiestructuren, het opstellen van een groeiplan voor de nextgen en het faciliteren van effectieve familievergaderingen en communicatie. 


Voor elke fase stellen we vooraf een duidelijke timing en budget vast, zodat het begeleidingsprogramma een gestructureerd verloop kent. 

1. VERKEN FASE:

Verken uw situatie en ambities samen met Sequenz. 

De kracht van de Verkenfase zit in het feit dat we genoeg de tijd nemen de familie en alles errond te leren kennen.


Gedreven door ons streven naar excellentie, nemen we de tijd om de familiedynamieken, de heersende waarden, overtuigingen, tradities, ambities en doelen te begrijpen.


Met behulp van 1 op 1 interviews, grondige deskresearch en een nauwgezette analyse, krijgen we inzicht in de huidige situatie.


De familie en elk van zijn leden kan vertrouwen op onze professionele aanpak en discrete aanpak. Deze eerste analyse geeft ons inzicht in ieders voorkeur van de scenario's die op tafel liggen. 


Bij Sequenz waarderen we de unieke tradities en familienuances die elke familie kenmerken. We begrijpen dat het behouden en respecteren van deze elementen van onschatbare waarde is voor de huidige generatie. 


Onze begeleiding in de Verfijn-fase is niet alleen gericht op het empoweren van de nextgen, maar ook op het creëren van een omgeving waarin de current gen zich begrepen, gehoord en gewaardeerd voelt.


We streven ernaar om bruggen te bouwen tussen generaties, om de familiebanden te in kaart te brengen en om een gedeelde visie en harmonie binnen de familie naar boven te halen.  Door de tradities en familienuances te integreren in ons begeleidingsproces, zorgen we ervoor dat de familie zicht als geheel betrokken voelt en betrokken is bij het vormgeven van de toekomst. We geloven in het belang van het koesteren van de erfgoedwaarden en het verankeren van de familiecultuur, terwijl we tegelijkertijd ruimte bieden voor groei, vernieuwing en aanpassing aan veranderende tijden.


Bij Sequenz werken we nauw samen met de current gen om ervoor te zorgen dat hun eigen talenten zichtbaar zijn en dat hun ambities worden meegenomen in het ontwerp van de familiestructuur en het groeiplan. Dit kan zijn door een individueel empowertraject, 1 op 1 interviews, opleidingen in en out house.  


Ons steeds groeiend netwerk in binnen en buitenland, onze gekoesterde experts en partners houden we dicht, zodat zij ten alle tijde kunnen klaarstaan voor mocht dit een meerwaarde zijn.  

2. VERFIJN FASE:

Ontdek het potentieel en verfijn het pad naar succes.

Getuigenis

Wij liepen vast op het onderwerp - overname van het bedrijf. De verschillende gesprekken hebben ons geholpen en gestuurd om in een bepaalde richting uit te komen. Wij zijn vlotter kunnen overgaan tot de overname, en we voelen ons vandaag enthousiast en gemotiveerd. 

— Kaz Durieux.Sequenz heeft ons begeleid bij de overgang van ons, de ouders naar de kinderen en nadien bij het uitkopen van dochter door zoon. iWij zijn blij dat alles uiteindelijk tot het doel is gekomen.

— Peter De Waele.

3. BESLUIT FASE: Een solide basis voor wat voor je ligt.

In de Besluit-fase van ons begeleidingsprogramma zorgen we voor een heldere neerslag van wat er besproken is. We evalueren het afgelopen jaar en identificeren beslissingen die genomen kunnen worden. Dit wordt vastgelegd in een familiecharter of afsprakennota. Daarnaast gebruiken we een vision board om de doelen en plannen voor het komende jaar te visualiseren en te bespreken. Op deze manier bieden we families concrete documentatie en een visuele roadmap voor de toekomstige realisaties en planningen

Getuigenis

We reflecteren nog vaak naar deze meetings en documenten en bekijken of we nog steeds de juiste koers aan het varen zijn. 


— Stefanie F.