IN DRIE FASEN SAMEN ONDERWEG 

Sequenz

Bij Sequenz staat de waarde van samenwerking en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden centraal.

We bieden we een begeleidingsprogramma in drie fasen aan, waarbij we jullie als familie leren kennen en ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes en uiteindelijk helderheid bieden over de toekomst.


We richten ons op het creëren van sterke familiestructuren, het opstellen van een groeiplan voor de nextgen en het faciliteren van effectieve familievergaderingen en communicatie. 


Voor elke fase stellen we vooraf een duidelijke timing en budget vast. Gemakkelijk, duidelijk en transparant voor iedereen.

1. VERKEN:

Verken uw situatie en ambities samen met Sequenz. 

De kracht van de Verkenfase zit in het feit dat we genoeg de tijd nemen de familie en alles errond te leren kennen.


We nemen de tijd om de familiedynamieken, de heersende waarden, overtuigingen, tradities, ambities en doelen te begrijpen.


Met behulp van 1 op 1 interviews, grondige deskresearch en een nauwgezette analyse, krijgen we inzicht in wie jullie zijn en hoe vandaag verloopt.


De familie en elk van zijn leden kan vertrouwen op onze professionele aanpak en discrete aanpak. 


Onze begeleiding in de Verfijn-fase is niet alleen gericht op het empoweren van de nextgen, maar ook op het creëren van een omgeving waarin de current gen zich begrepen, gehoord en gewaardeerd voelt.


We streven ernaar om bruggen te bouwen tussen generaties, om de familiebanden te in kaart te brengen en om een gedeelde visie en harmonie binnen de familie naar boven te halen. 


De verfijn fase staat voor een zekere 'verdieping'. Wat kan een meerwaarde zijn voor deze familie om dit jaar op in te zetten? Dit kunnen 1 op 1 trajecten zijn, groepsoverlegmomenten, of een educatief programma. 


Door de tradities en familienuances te integreren in ons begeleidingsproces, zorgen we ervoor dat de familie zicht als geheel betrokken voelt en betrokken is bij het vormgeven van deze toekomst.


Ons steeds groeiend netwerk in binnen en buitenland, onze gekoesterde experts en partners houden we dicht, zodat zij ten alle tijde kunnen klaarstaan in deze verfijn fase. 

2. VERFIJN:

Ontdek het potentieel en verfijn het pad naar succes.

Getuigenis

Wij liepen vast op het onderwerp - overname van het bedrijf. De verschillende gesprekken hebben ons geholpen en gestuurd om in een bepaalde richting uit te komen. Wij zijn vlotter kunnen overgaan tot de overname, en we voelen ons vandaag enthousiast en gemotiveerd. 

— Kaz, Zaakvoerder en neef en broer van.Sequenz heeft ons begeleid bij de overgang van ons, de ouders naar de kinderen en nadien bij het uitkopen van dochter door zoon. Wij zijn blij dat alles uiteindelijk tot het doel is gekomen.

— Peter, Zaakvoerder en vader van.

3. BESLUIT: Een solide basis voor wat voor je ligt.

In de Besluit-fase van ons begeleidingsprogramma zorgen we voor een heldere neerslag van wat er besproken is.


We evalueren het afgelopen jaar en identificeren beslissingen die genomen kunnen worden. Dit wordt vastgelegd in een familiecharter of afsprakennota. Daarnaast gebruiken we een vision board om de doelen en plannen voor het komende jaar te visualiseren en te bespreken. Op deze manier bieden we families concrete documentatie en een visuele roadmap voor de toekomstige realisaties en planningen; Getuigenis

We reflecteren nog vaak naar deze meetings en documenten en bekijken of we nog steeds de juiste koers aan het varen zijn. 


— Stefanie, Zaakvoerder, vrouw en mama van.


VERFIJN, BESLUIT

Verfijn, Besluit, ...

Verfijn, Besluit, 


Elk jaar een nieuwe sequentie. We beijken jaar na jaar, en op vraag van de familie wat we dat jaar kunnen doen/investeren opdat de family enterprise kan floreren. 


ZONDER KADANS TE VERLIEZEN

We laten onze families niet graag aan hun lot over.  Door jaarlijks gebruik te maken van de 'healt cheques', hou je de kadans in de afspraken en samenkomsten. 
Sequenz organiseert en faciliteert deze familiale bijeenkomsten en zorgt voor de juiste, inspirerende agenda en omkadering.