EXPERT IN FAMILIEDYNAMIEKEN, STRUCTUREN EN TOEKOMSTPLANNING.

BEDRIJFSFAMILIES


Onze ondernemende families bouwden door een mix van hard werken, ondernemen en investeren - en dat vaak over generaties heen - aan een mooie nalatenschap. 

Hoe meer deze nalatenschap groeit, en differentieert, en tegelijkertijd ook de familie, 

hoe meer de vraag rijst op welke manier de volgende generatie zal betrokken worden in het familiale 'bestuur'. 

Dat bestuur betreft nieet alleen de financiën, maar ook de impact, de waarom, en uiteindelijk ook wie welke rol op zal nemen. 


Er is nood aan een helder plan voor de toekomst, waar bijde inidivduele wensen en sterktes van elke persoon gerespecteerd worden. 


De objectiviteit die nodig is om dat plan te bewerkstelligen, ontbreekt echter. 

Daarom verlangen families naar een externe blik die de onafhankelijkheid waarborgt. 


Een buitenstander die onbevooroordeeld naar iederen kan luisteren. 


Sequenz biedt aan antwoord op die vraag.

FINANCIAL AND LEGAL TRUSTED ADVISORS


Een trusted advisor is een vertrouweling van bedrijfsfamilies. Het is zijn job om het welzijn van de familie en het familiebedrijf te beschermen. Daarnaast geeft hij advies vanuit een fiscale en juridische invalshoek. 


Voor vragen die verder gaan dan deze expertise, verwijst de trusted advisor professioneel door. 


Denk daarbij aan het structureren en samenbrengen/houden van de familie, en het motiveren en betrokken houden van de verschillende familieleden. 


Sequenz biedt deze expertise en neemt die zorg uit handen. 


Idealiter zit Sequenz naast de legal & financial trusted advisor aan tafel.

unsplash