VERSTERK JE FAMILIE-ERFGOED DOOR HET MENSELIJK KAPITAAL VAN IEDEREEN IN DE FAMILIE TE OPTIMALISEREN.

JOUW RECHTERHAND BIJ HET UITBOUWEN VAN JOUW FAMILY OFFICE.

Dit 'rechterhand zijn' uit zich niet in financieel advies of wealth management. We spitsen on toe op de optimalisatie van het human capital van elk familielid. Zo willen we, samen met jou, een transgenerationele nalatenschap creëren die veel meer omvat dan louter financiële welvarendheid. 

Elke dag bouw je, als ondernemer binnen een bedrijfsfamilie, aan een nalatenschap voor de
volgende generatie. Je werkt hard. Je gaat bewust om met vermogen. Maar op de vraag hoe
je die volgende generatie zal betrekken bij het reilen en zeilen van het familie-erfgoed,
antwoord je steevast: we zien wel.

Family Office Sequenz turnt die ‘we zien wel’ om naar een toekomstplan. We zijn de objectieve rechterhand die voor elk familielid een rol op maat vindt. De juiste persoon op de juiste plaats, zeg maar. En dat is net waarin we verschillen met de Family Offices die je al kent. Zij zetten het financieel kapitaal van je bedrijfsfamilie aan het werk. Sequenz optimaliseert en activeert het menselijk kapitaal van iedereen in de familie.

WE ZIEN WEL

Maar het menselijk kapitaal aanwakkeren is moeilijk wanneer je betrokken partij bent. Sequenz is dat niet. Onbevooroordeeld en onafhankelijk, dat is onze gedragscode. Verkennend luisteren we naar ieders sterktes, passies en persoonlijke noden. Van de jongste tot de oudste. Want misschien wil die ene dochter het familiebedrijf niet overnemen. Of  sluimert er in die andere kleinzoon wel een passie voor cijfers. Vergelijk ons dus gerust met een architect: zoals die bruggen construeert om je dichter bij je bestemming te brengen, bouwt Sequenz zo bruggen die alle generaties dichter bij elkaar brengen. Creëren we wederzijds begrip, begrip voor de familiecultuur en begrip voor persoonsgebonden talenten en wensen.

Die relevante familiekwesties uitspreken, toevertrouwen aan onze Family Office-beheerders, zorgt er uiteindelijk voor dat jullie samen makkelijker knopen kunnen doorhakken. Zowel nu als in de toekomst. We maken de besluitvorming concreet met een familiecharter, waar iedereen zich achter kan scharen en het gemeenschappelijke doel voorop plaatst.

Wat dat doel juist is?


Ondernemerschap verenigen met een gezonde, gelukkige familiedynamiek.

Ik ben een 

FINANCIAL EN/OF LEGAL TRUSTED ADVISOR

Ik ben deel van een 

BEDRIJFSFAMILIE

WAAROM KIEZEN VOOR SEQUENZ?

Discreet.


Discretie is onze tweede natuur: we gaan zorgvuldig om met delicate informatie. 

Wat je aan onze oren toevertrouwt,

blijft binnenskamers.

Altijd.

Sequenz handelt

in opdracht van de hele familie en beschouwt elke persoon,

van kleinkind tot grootouder,

als evenwaardig.

Onafhankelijk.


Onze benadering is even onafhankelijk als discreet, vrij van institutionele vooroordelen of belangenconflicten. 

We zijn onbevangen en luisteren naar alle verschillende stemmen. 

Onze Family Office - beheerders zijn de nodige objectieve buitenstaander die jou en je familieleden diezelfde objectiviteit eigen

tracht te maken.

Zo zetten we het gemeenschappelijk familiaal belang steeds voorop. 

Professioneel.


Ons professionalisme?

Het human capital binnen je bedrijfsfamilie ontdekken, optimaliseren en

future-proof maken.

Een professionalisme dat we bewijzen.

Veerles opleiding als bedrijfspsycholoog wordt gecombineerd met de expertises van ons sterk uitgebouwd netwerk, bestaande uit vermogensbeheerders, bedrijfsconsultants, juristen en carrièrecoaches.

Ook continue bijscholingen, opleidingen en bedrijfsbezoeken houden ons scherp.

Positief.


Sequenz wil families bewustmaken van de sociale en intellectuele kwaliteiten van elk afzonderlijk individu. 

We ontdekken ieders unieke passies en talenten. 

We zoeken manieren om die te aligneren met de gedeelde familievisie. 

Onbegrip en conflict hebben in onze trajecten geen plek, positivisme en persoonlijke groei wel. 

Want jij weet net als ons: 

de familie kan pas echt floreren wanneer iedereen zich thuis voelt in z'n rol. 

ONLINE

NIEUWE BLOG

HOE GROEIT EEN FAMILIE?


Sneller dan je denkt.... 

HOE GAAN WE TE WERK?

1. VERKEN FASE

Ontdek wat Sequenz voor jouw familie kan betekenen. Samen met jou en de rest van de familie bepalen we een traject op maat dat rekening houdt met jouw specifieke noden en karaktertrekken binnen de familie. De weg naar de toekomst, zonder het verleden, de tradities en familieverhalen te vergeten. 


Lees meer.

2. VERFIJN  FASE

Tijdens ons traject van 5 maanden ben je in goede handen. Samen met ons netwerk aan experts krijg je de juiste begeleiding en advies om te groeien naar een duidelijke toekomstvisie voor jouw familie en bedrijf. 
Lees meer.

3. BESLUIT FASE

Krijg helderheid en inzicht over de professionale ambities van je familie Onze samenwerking resulteert in een duidelijke toekomstvisie voor jou, jouw familie en de structuur / onderneming die  jullie samen runnen. 

Lees meer.

unsplash