Sequenz is geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille, en dit voor advies en opleiding. Wat dat precies inhoudt, lees je hierna.


Wat is de KMO PORTEFEUILLE?


De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel die toelaat dat je, als ondernemer of vrije beroeper, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Deze diensten koop je in via een geregistreerd dienstverlener

Welke opleiding komt in aanmerking?


De vorming die bedoeld is om de werking van je onderneming te verbeteren en die zich richt tot je medewerkers met als doel om je onderneming te professionaliseren. De focus van de opleiding ligt op de kernprocessen van je onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van je onderneming.


Bijkomende voorwaarden

Welk advies komt in aanmerking?


Voor het ontvangen van een subsidie komen 2 types van advies in aanmerking, met als doel je onderneming vooruit te helpen.  

 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie. 
 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van je onderneming


Bijkomende voorwaarden

Wie kan gebruik maken van de kmo-portefeuille?


Klik door naar de website van de kmo-portefeuille om te bekijken of je onderneming in aanmerking komt voor deze subsidie.

HOEVEEL BEDRAAGT DE SUBSIDIE?

Hoeveel steun je ontvangt is afhankelijk van de grootte van je onderneming. Hier lees je de criteria na.  


 • ​Een kleine onderneming die investeert in opleidingen en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar. 
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal €7.500 per jaar. 

 U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput. 

 

Bijkomende voorwaarden - OPLEIDING

 • De opleiding kost minimaal €100 – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot €25 per persoon per dag. 
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch). 
 • De opleiding is beëindigd voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag. 
 • Bij afstandsleren moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent. 
 • Je doet je steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen. 
 • Na de opleiding ontvang je een gepersonaliseerd vormingsattest. 

Bijkomende voorwaarden - ADVIES

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies). 
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw. 
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag. 
 • Je doet je steunaanvraag maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking. 
 • Na de adviesprestaties ontvang je een gepersonaliseerd, geschreven adviesrapport.

ONZE REGISTRATIENUMMERS


Advies: DV.A244579 

Opleiding: DV.O244580 


Ook op de website van het Agentschap Ondernemen vind je alle informatie over het gebruik van de kmo-portefeuille.