DE TOEKOMST VAN UW FAMILIE BOUWEN MET EEN DUIDELIJKE STRUCTUUR EN HET VERSTERKEN VAN DE NEXT GEN. 

Sequenz biedt families de tools en begeleiding die nodig zijn om een sterke familiestructuur op te bouwen, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van persoonlijke groei als familielid, ondernemer, investeerder met sociale impact.

We ondersteunen de familie om de volgende generatie te empoweren en te doen groeien op zowel professioneel als persoonlijk vlak, zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het familiebedrijf en de bredere maatschappij

1.


Familievergaderingen en -communicatie.

2.


Opvolgingsplanning en leiderschapstransitie.

3.


Familiestatuten en governance.

4.


Vermogensplanning en

-beheer.

5.


Holistisch groeiplan.

.

HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Wij bieden een gepersonaliseerde en onafhankelijke consultancy service om robuuste familiestructuren op te zetten en te beheren. Met onze expertise in bedrijfsmaterie en procesbeheer begrijpen we de complexiteit van het beheren en overdragen van professionele entiteiten binnen een familie. Onze focus ligt op het creëren van heldere rollen en verantwoordelijkheden, het faciliteren van effectieve communicatie en het bevorderen van de groei van de volgende generatie. We werken nauw samen met u om een strategie te ontwikkelen die is afgestemd op de unieke behoeften en doelen van uw familie. Door het opzetten van duurzame structuren streven we naar een soepele overdracht van welzijn, het minimaliseren van potentiële geschillen en het versterken van de footprint van uw familie, zowel binnen het familiebedrijf als in de bredere maatschappij. Met Sequenz kunt u bouwen aan een sterke en bloeiende toekomst voor uw familie

HOE GAAN WE TE WERK?

1. VERKEN FASE

In de Verken-fase gaan we diep in op de specifieke behoeften en doelen van uw familie. Aan de hand van interviews en deskresearch analyseren de bestaande situatie, identificeren uitdagingen en verkennen mogelijke toekomstscenario's.


Lees meer.

2. VERFIJN  FASE

In de Verfijn-fase werken we nauw samen met uw familie om de gekozen strategie verder te ontwikkelen en aan te passen aan uw unieke situatie. We richten ons op het verfijnen van de familiestructuur, het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, en het creëren van heldere communicatielijnen.
Lees meer.

3. BESLUIT FASE

In de Besluit-fase, zetten we de definitieve stappen om de strategie te implementeren. We helpen u bij het opstellen van een afsprakennota of een familiecharter, waarin de gemaakte afspraken en de gedeelde visie van de familie worden vastgelegd. Deze fasen vormen een gestructureerd en gefaseerd proces dat uw familie begeleidt naar een sterke en succesvolle familiestructuur.


Lees meer.

WAAROM KIEZEN VOOR SEQUENZ?

Praktisch en haalbaar.


We zorgen ervoor dat de oplossingen die we bieden niet alleen theoretisch klinken, maar ook praktisch en haalbaar zijn in de context van het bedrijf.Op maat gemaakte aanpak.


We begrijpen dat elk familiebedrijf uniek is en daarom bieden we een persoonlijke aanpak die afgestemd is op de specifieke behoeften van elk bedrijf en elke familie.

Toekomstgerichte begeleiding.


We helpen familiebedrijven om verder te kijken dan alleen de huidige situatie en om een duidelijk beeld te krijgen van hun toekomstige doelen en ambities. 

Verbindend Communiceren.


We geloven in een nauwe samenwerking met de eigenaars en stakeholders van het bedrijf om een succesvolle bedrijfsopvolging te waarborgen.